ARCHIVNÍ SLUŽBA

09.04.2014 20:04

Ukliďte si kancelář, zbavte se starých dokumentů!

Zarchivujeme vaši dokumentaci, vše v souladu se spisovou a archivační službou, ale co víc - uchováme vaše dokumenty po dobu nezbytně nutnou dle zákonných pravidel. 

Garantujeme kvalitní archivaci, uložení - v suchu, temnu, čistotě.