Ukončení projektu

30.06.2015 00:00

LEADER ACADEMY o.p.s. realizovala projekt, jehož prostřednictvím vznikl Sociální podnik - Doupovské hory. Sociální podnik naplňuje principy sociálního podnikání, podporuje místní iniciativy a lokální partnerství na regionální úrovni, tvorbu pracovních míst pro osoby ze znevýhodněných sociálních skupin a jejich integraci na trh práce. Co to znamenalo v praxi?

Projekt se podařilo zahájit dle stanoveného harmonogramu, byly zajištěny prostory smlouvou o pronájmu s Obcí Valeč - dlouhodobý pronájem haly č. 6 v areálu CO. Zájemce o práci v SP si tým zajistil již průzkumem před zahájením projektu, proto mohla začít nezbytná motivace zájemců, z nichž bylo následně vybráno 6 pracovníků, kteří získali pracovní smlouvu v SP. Pracovní smlouvy byly uzavřeny na dobu určitou. Tito pracovníci si zvolili ze svého středu
vedoucího, kterým se po krátké době stal Roman. Dalšími pracovníky byli Josef, Ondra, Tonda, Anička, Honza, později Jirka, David, Jaroslav a Jakub. Na začátku spolupráce jsme se snažili osvojit si podstatu sociálního podnikání a to nejen v otázkách pracovních, ale také v přístupu k vlastnímu životu (podpořit společenskou odpovědnost, nezávislost), ale také pomoci pracovníkům při tzv. začleňování, získání určitého stupně společenského uznání. Řešili jsme i
některé finanční problémy, jako bylo splácení exekucí a půjček, zajištění ubytování atp. Důležitým mezistupněm pro pracovníky SP bylo jejich proškolení
v různých dovednostech a zvýšení jejich kvalifikace. Získali jsme tak kvalifikované řidiče, obsluhu pro práci s vysokozvihem i proškolené pracovníky pro práci se zahradní technikou.Všichni pracovníci vždy prošli školením v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany na pracovištích a znají tak předpisy, které musejí dodržovat při vlastní práci.
Původní podnikatelský plán byl založen na dvou činnostech, z nichž jednu překazila nepodařená zakázka na odpady a druhou byl sběr ovoce v sadech. Pro každou činnost jsme museli nakoupit techniku včetně traktoru a to z nepřímých (vlastních) prostředků, protože traktor nebyl v rozpočtu projektu a investiční část nebyla podpořena.  Sběr odpadu jsme nerealizovali a tak jsme museli přepracovat podnikatelský plán, požádat o podstatnou změnu v projektu a původní činnost nahradit jinou, což v praci znamenalo rozšířit činnost o.p.s. o údržbu zeleně a přípravné a dokončovací stavební práce. V rámci této činnosti se nám podařilo získat drobné zakázky a stabilizovat firmu.  Zatím se nemůžeme chlubit mnohaletou zkušeností na trhu, ale  o to víc chceme dokázat, že se postaráme o nejrychlejší a nejefektivnější řešení každé zakázky. Dnes končí projekt, nekončí však práce sociální firmy jako takové. Doupovské hory pokračují a nadále si nás můžete sjednávat na telefonu: 737 444 602. Kontakty a reference na naši práci rádi poskytneme, včetně konkrétní pomoci při založení sociálního podniku.