O nás

 

Doupovské hory - sociální podnik
vznikl za podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

Místo realizace: Karlovarský kraj, Valeč v Čechách - areál CO, hala č. 6, pozemková parcela č. 231, zapsaná u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.06/30.00526

Zahájení realizace projektu: 01. 07. 2013

Ukončení realizace projektu: 30. 06. 2015

Průběh projektu

Základem projektového týmu byli: projektový manažer, finanční manažerka, mentorka a psycholog s pracovními úvazky max. 0,2 což z počátku trochu komplikovalo pružnou spolupráci, v průběhu projektu jsme se s tím však naučili pracovat a podařilo se nám skloubit terapeutickou práci a vzdělávání pracovníků SP, rozvoj i jejich podporu při začleňování do společnosti. Projekt se podařilo zahájit dle harmonogramu, byly zajištěny prostory smlouvou o pronájmu s Obcí Valeč - dlouhodobý pronájem haly č. 6 v areálu CO ve Valči. Prostory byly vyčištěny a připraveny na činnost SP, zejména na práci s ovocem a dále byla zahájena příprava na aktivitu svoz a třídění odpadu.

Po motivačním týdnu se podařilo vybrat vhodné zájemce o účast v projektu a práci v Sociálním podniku – Doupovské hory. Potenciální zájemci o práci byli osloveni letáčky a článkem v místním tisku, ve spolupráci s obcí byla možnost účasti v projektu zveřejněna v rozhlase a občany také informoval projektový manažer na setkáních i v rámci tzv. Hovorny (neformálního setkávání místních občanů k dění v obci a okolí). Významnou složkou podpory při výběru pracovníků do SP byla spolupráce a komunikace s pracovníky KoP ÚP a Obce Valeč, kteří nám předali referenci o jednotlivých zájemcích o pracovní pozici. Do projektu vstoupilo 12 účastníků, kteří podepsali Dohodu o účasti v projektu. Z této databáze vhodných/potenciálních zaměstnanců bylo vybráno 6 pracovníků, kteří si následně zvolili svého leadra Tomáše. Tomáš však ze SP brzy odešel. Pracovníky SP byli: Roman, Josef, Ondra, Tonda, Anička a Honza.

V průběhu zapracování jsme se snažili vštípit podstatu sociálního podnikání všem pracovníkům s cílem, aby se stali samostatnými, odpovědnými za svůj život, ale byli důslední i v práci, stali se nezávislými, společensky odpovědnými. Určitě se nám podařilo zvýšit společenskou prestiž, která se příznivě projevuje na vztahu k cílové skupině v okolí. Dalším úkolem bylo prosazení principu odpovědnosti pracovníků sociální firmy vůči firmě, ale také vůči sobě navzájem. Postupy pracovníků byly zaznamenávány v Profilových kartách každého zaměstnance.

V rámci pracovní terapie jsme nakoupili pracovní oděvy a prostředky pro bezpečnou práci, proškolili jsme pracovníky v oblasti BOZP a PO (odbornou firmou s certifikací) a potom jsme jednotlivým pracovníkům přidělovali drobné práce podle jejich zkušeností od jednodušších po složitější úkoly. Činnost SP jsme rozšířili i o jiné druhy prací, drobné výkopové práce, bourací práce, odklízení suti, kácení stromů, odvoz porostu, štípání dřeva, sekání travních porostů aj. pořídili jsme techniku (sekačku na trávu, pilu, vysokozdvižný vozík a starší traktor). Pracovníkům SP jsme umožnili vzdělávání pro danou práci a pro další činnost a zvýšili tak jejich kvalifikaci a šanci na další využití i v jiné práci (umějí pracovat s křovinořezem, motorovou pilou, sekačkou, vysokozvihem, řídit osobní auto i traktor), současně jsme pracovníky proškolili i v základech finanční gramotnosti, kdy získali pracovní i životní jistotu, vědí, jakým problémem může být exekuce a co přinese nesplacená půjčka nebo jízda "načerno" a opomenutá pokuta. 

V další fázi jsme se soustředili na práci v sadech, zakoupili jsme potřebné pomůcky (koše, váhy, pily, pracovní oděvy). V měsících srpen až říjen 2013 jsme sbírali v pronajatých sadech a v okolí silnic ovoce: jablka, hrušky, švestky. Pracovníkům byla upravena pracovní doba  a využíván flexibilní pracovní režim.

Nepodařilo se nám však rozjet plánovaný sběr odpadů. Připravili jsme místo pro třídění, výkup a další odvoz na skládku, zajistili firmu pro manipulaci s nebezpečným odpadem. Bohužel jsme nezískali veřejnou zakázku na svoz odpadu ve Valči i když nám obec přislíbila spolupráci a podporu při realizaci projektu. Společenskou odpovědnost jsme tak museli hledat jinde a jinak. Přepracovali jsme podnikatelský plán, rozšířili jsme služby a získali potřebná živnostenská oprávnění.

31. prosince 2013 uplynula povinná doba udržitelnosti 6 měsíců pro vytvořených 6 pracovních míst. Oslavili jsme společně toto malé výročí těšili jsme se ze skutečnosti, že máme stále stejné pracovníky!

Kluci a Aničko, děkujem!

V březnu 2014 jsme nahradili odpady za údržbu zeleně, přípravné a dokončovací stavební práce a podařilo se nám získat první malé zakázky a následně aktivity stabilizovat. Bohužel proběhly i dílčí změny v týmu pracovníků. V červnu 2014 odešla Anička (našla si jinou práci v jiném místě) a potom také Josef (ze zdravotních důvodů). V podstatě jsme mělili pracovníky pouze na dvou pozicích, čtyři ze šesti pracovníků vydrželi v pracovním poměru po celou možnou dobu 24 měsíců. Leadrem byl stále Roman, který se osvědčil, zapracoval a postupně získal i potřebnou autoritu. Důležité bylo, že na něj bylo spolehnutí. V dalším období opět proběhla výměna na jedné z pozic, která byla začarovaná. 

V listopadu 2014 si Ondra udělal řidičák a tak jsme získali dalšího řidiče. Před vánoci čerpali pracovníci část nároku na dovolenou.

Rok 2015 byl poznamenán snahou o získání dalších zakázek, z nichž nejvýznamnější byla práce na Národním domě v Karlových Varech, ale byli jsme rádi za každou i drobnou práci viz. přehled níže. Ekonomický výsledek nezveřejňujeme, nicméně lze předpokládat, že "bod zvratu" v našem podnikání bude pokořen každým dnem.

Dále už jen k naší práci. Byli bychom rádi, kdybyste si zde mohli přečíst reference na naši činnost, protože jako v každé jiné firmě je naší prioritou Vaše spokojenost. Předností naší firmy je rychlost, spolehlivost a příznivá cena. Zatím se nemůžeme chlubit mnohaletou zkušeností na trhu, ale o to víc chceme přesvědčit, že se dokážeme postarat o nejrychlejší a nejefektivnější řešení Vaší zakázky.

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.


Pracovali jsme pro:

 • Chládek a Tintěra s.r.o. - vyčištění objektu, deratizace
 • JOB ASISTENT s.r.o. - úklid prostor; stěhování nábytku
 • LEADER ACADEMY o.p.s. - příprava a údržba trávníku; údržba zahrady; zapůjčení vysokozvižného vozíku; čistění sklepení; výkopové práce
 • Obec Valeč - pomocné práce; oprava okapů, odvodnění; stavba překážky proti vodě; oprava plotu; čištění nádrže; stavění a rozbor podia
 • JUDr. Sádovský - pomocné stavební práce; nakládka a odvoz kamenů, likvidace stromů
 • PhDr. Sušanka - sekání trávy, vyčištění a zateplení půdy; drobné stavební práce
 • Povaleč o.s. - úklid a svoz odpadů na festivalu "Povaleč 2013"
 • Státní zámek Valeč - práce s vysokozdvižným vozíkem
 • Farma Valeč s.r.o. - čištění pozemku, drobné stavební práce, oplocení
 • Antonín Stádnický - pomocné stavební práce
 • NPÚ - doprava materiálu; ruční skládání; odvoz řeziva; práce s vysokozvihem
 • J.Zuska - sekání trávy
 • V. Veselý - betonování základů; převoz a složení řeziva; pomocné práce na stavbě
 • J. Baštová - pokácení stromu
 • SILVER FOX-MOTOKLUB o.s. - sekání trávy v areálu CO
 • P. Fronc - pomocné práce při stěhování; odvoz sutě na skládku
 • L. Kratochvílová - sekání trávy, kácení stromů a odvoz trávy na skládku; svoz odpadu a starých křesel na skládku
 • M. Jelínek - sekání trávy, likvidace náletových křovin a odvoz trávy
 • F. Štefan - převoz zeminy
 • Tranquillité o.s. - bourání kamenného zdiva; úklid po požáru
 • T. Zděblo - práce na pastevním areálu
 • I. Zetková - převoz písku z Podbořan
 • M. Balášová - dovoz žebříku
 • REGENT PLUS Žlutice spol. s.r.o. - sběr a dodávka ovoce
 • Krahujci s.r.o. - sběr, svoz odpadu a jeho vytřídění v rámci "Povaleč 2014"
 • Mgr. J. Hruška - dovoz ovoce
 • R. Drieňová - dovoz písku
 • Nadace Valeč v Čechách - údržba zahrady


Našimi zákazníky byli (drobné práce a služby):

 • paní Bělohlávková, pan Kostečka, paní Štěpánová, pan Smíšek, pan Kašpar, paní Machová


Riziko podnikání aneb "někdo nezaplatil?"

Ano, i taková je skutečnost. V příštím období proto budeme "neplatiče" zveřejňovat a najdete je v sekci NOVINKY.