Hlídání objektů

  • hlídání objektů - komerčních i soukromých (chalupáři) - dle dohody
  • ostraha objektů


NOVINKA - zbavte se starých dokumentů

  • uložení a archivace dokumentů (v souladu s požadavky na archivaci, spisovou a archivační službou)
  • zarchivujeme vaše dokumenty (například uzavřené projekty financované z ESF)
  • uložíme je po dobu nezbytně nutnou (min. 10 let od konečného vypořádání projektu)
  • vše pod dohledem a vedením odborníků
  • záruka na dokumentaci po celou dobu uložení